Манай онлайн дэлгүүрт тавтай морил !

Сагс

Үйлчилгээний нөхцөл

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2023/01/25

1.1. www.level.mn - нь "Лэвэл Плас" ХХК- ийн интернет худалдааны албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү журам нь уг вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Хэрэглэгч нь www.level.mn цахим худалдааны үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр вэб сайтаар худалдан авалт хийх, үйлчилгээ авах эрхтэй болно.

1.3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан дараах нэр томьёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

1.3.1. “Компани” гэдэгт www.level.mn вэб сайтийг өмчлөгч "Лэвэл Плас" ХХК-ийг

1.3.2. “Хэрэглэгч” гэдэгт www.level.mn сайтад бүртгүүлсэн этгээдийг

1.4. Үйлчилгээний нөхцөлийг хэрэгжилтэд "Лэвэл Плас" ХХК болон Хэрэглэгч нар нь хамтран хяналт тавина.

1.5. Хэрэглэгч нь "www.level.mn" -д нэвтэрч, бүртгүүлэхээс өмнө Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлоготой бүрэн танилцах үүрэгтэй. Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлоготой бүрэн танилцаж, эдгээр нөхцөл, бодлогод заасан нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд “Би хүлээн зөвшөөрч байна." гэсэн товчийг идэвхжүүлснээр Хэрэглэгчийг зөвшөөрсөнд тооцно.

2.1. Вэб сайт нь гишүүнчлэлтэй байна. Вэб сайтаар үйлчлүүлэх буюу худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч худалдан авагч вэб сайтын гишүүн байх ёстой.

2.2. Гишүүнчлэлийг хувь хүн болон байгууллага гэж 2 ангилна.

2.3. Хэрэглэгч нь www.level.mn вэб сайтад нэвтрэх цахим шуудан болон нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, үүнтэй холбоотой учирч болох аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүйн улмаас учирсан аливаа хохирлыг Компани хариуцахгүй болно.

2.4. Худалдан авагч вэб сайтад гишүүнээр бүртгүүлэхийн тулд зөвхөн эхний шатанд E-mail хаяг эсвэл Facebook account нууц үгийг оруулна.

2.5. level.mn хэвийн ажиллагаа, түүний мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлалыг "Лэвэл Плас" ХХК хариуцна.

Худалдан авалтын захиалга хийх:

3.1. Хэрэглэгч нь өөрийн емайл хаяг болон холбогдох системээр дамжуулан www.level.mn-д бүртгүүлснээр худалдан авалт хийх эрх үүснэ.

3.2. Хэрэглэгч www.level.mn вэб сайтад байршуулсан зааврын дагуу цахим дэлгүүрт бэлэн худалдаалагдаж буй бараа бүтээгдэхүүнээс сонгон худалдан авалтын захиалгыг хийнэ.

3.3. Хэрэглэгч www.level.mn цахим худалдааны вэб сайтыг ашиглан 7 хоногийн 24 цагийн аль ч үед хэдэн ч удаа захиалга хийж болно.

3.4. Хэрэглэгч нь хувь хүн, хуулийн этгээд аль нь байж болох бөгөөд их хэмжээний үнийн дүнтэй захиалга хийх тохиолдолд бараа худалдах, худалдан авах гэрээг тусгайлан бичгээр байгуулж болно.

Худалдан авалтын захиалгыг баталгаажуулах:

3.5. Хэрэглэгч нь худалдан авалтын захиалга хийснээс хойш 30 минутын дотор зааврын дагуу төлбөрийг Компанийн дансанд бүрэн шилжүүлснээр захиалга баталгаажна.

3.6. Сайтаас нэхэмжлэх аван төлбөр төлөх дохиолдолд төлврийг авсан хуцагаанаас 3 хоногт шилжүүлж баталгаажна.

3.7.

3.4. Хэрэглэгч нь хувь хүн, хуулийн этгээд аль нь байж болох бөгөөд их хэмжээний үнийн дүнтэй захиалга хийх тохиолдолд бараа худалдах, худалдан авах гэрээг тусгайлан бичгээр байгуулж болно.

Боломжоо бүрэн ашигла

Имэйл хаягаа бүртгүүлэн хямдрал, урамшуулалын мэдээлэл аваарай.